Hadsten

Østjylland investerer mere end landsgennemsnittet

Østjyllands kommuner er rundhåndede når det kommer til investering i renovering og nybyggeri. Arkivfoto

Investeringen er høj i Østjylland når det kommer til renovering og nybyggeri af f.eks. børnehaver, plejehjem og ny asfalt. Ifølge nye tal investerer fem ud af ti østjyske mere end landsgennemsnittet, og det er med til at gøre Østjylland attraktiv for både virksomheder og borgere, mener DI Dansk Byggeri.

Der er forskel på, hvor mange penge de østjyske kommuner bruger på at lappe huller i vejene, bygge eller renovere skoler, plejehjem og sportshaller. I Syddjurs og Aarhus har kommunerne de sidste tre år i gennemsnit brugt henholdsvis cirka 4.000 kr. og cirka 3.900 kr. pr. indbygger om året på ny asfalt, renovering af ældre bygninger eller nybyggeri.

Norddjurs er derimod den kommune i Østjylland, som har investeret mindst, nemlig knap 1.600 kr. pr. indbygger. Også Odder ligger i den lave ende med et beløb på knap 2.000 kr. pr. indbygger.

Det viser en ny analyse fra DI Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2017 til 2019.

– Hvor meget en kommune investerer afhænger jo både af politikernes prioriteringer, men også af om der er penge i kommunekassen. Men det er klart, at hvis skolerne, børnehaverne og vejene trænger til en kærlig hånd, ses det hurtigt i bybilledet, og det smitter også af på vurderingen af, hvor attraktiv en kommune er at bosætte sig i, siger formand for DI Dansk Byggeri Østjylland Michael Ancher.

Syddjurs er i top ti over de kommuner i hele landet, der investerer mest i byggeri og anlæg, mens Norddjurs er i top ti over kommuner, der investerer mindst.

– For virksomhederne er det vigtigt, at det er attraktivt at bosætte sig i lokalområdet, fordi det er med til at sikre, at de både nu og i fremtiden har adgang til den arbejdskraft, som de har brug for. Og i forhold til at være attraktiv, så har det stor betydning, at der er gode faciliteter, f.eks. når det gælder børnehaver, skoler og sportshaller, siger Michael Ancher.

I gennemsnit investerer kommunerne i Danmark 2.920 kr. pr. indbygger. De østjyske kommuner investerer i gennemsnit 290 kr. mere per indbygger. Syddjurs, Aarhus, Favrskov, Silkeborg og Horsens investerer alle mere end landsgennemsnittet.

– Når kommunerne både renoverer og bygger nyt, er det oplagt at tænke i grønne løsninger, så de samtidig sparer på energien. Anlægsloftet er lempet både i år og til næste år, ligesom regeringen også stiller lånemuligheder til rådighed. Derfor kan tallene komme til at se en del anderledes ud allerede til næste år. Det har i hvert fald givet nogle kommuner nye muligheder for at investere, siger formand Michael Ancher, DI Dansk Byggeri Østjylland.

Fakta om undersøgelsen

De kommunale investeringer er beregnet ud fra anlægsomkostningerne, der anvendes til f.eks. håndværker- og entreprenørydelser. Derudover medtages grundkapitalindskud til almene boliger.

For at undgå at et eller flere store byggeprojekter et enkelt år giver et misvisende billede af kommunernes investeringsniveau, tager Dansk Byggeris analyse udgangspunkt i et treårigt (2017 til 2019) gennemsnit af kommunernes bygge- og anlægsinvesteringer per indbygger.

Kommentarer