Hinnerup

Ministeren fik syn for sagen i Lading

Foto: Favrskov kommune

Transportminister Benny Engelbrecht kiggede i dag forbi Favrskov Kommune for at se et par steder, der er med i infrastrukturaftalen.

Aftalen handler blandt andet om at nedbringe trængslen på vejene og udbygge vejnettet, og i Favrskov var det derfor oplagt at sætte ministeren stævne i Lading, hvor der i mange år har været planer og ønsker om at anlægge en ny vej uden om byen. Behovet for at gøre noget ved den stærkt trafikerede Viborgvej er ikke blevet mindre af, at der de sidste par år er solgt byggegrunde i to store udstykninger i Lading.

Med i infrastrukturaftalen er en motortrafikvej syd om Lading Sø, og efter planen kan arbejdet påbegyndes i 2031. På en gåtur sammen med borgmester Nils Borring kunne Benny Engelbrecht se den store vækst i området, og han fik lejlighed til at se området, hvor den fremtidige udbygning af Lading vil finde sted. Med på turen var også fem medlemmer af den arbejdsgruppe, der har arbejdet for den nu vedtagne sydlige linjeføring.

– Jeg sætter stor pris på ved selvsyn at se, hvad der sker i et område. Her er der byudvikling, og det er sket i tiltro til beslutningen om linjeføringen truffet tilbage i 2014. Det viser meget godt, at det selvfølgelig betyder noget, hvad vi beslutter. Folk agerer efter det, og så skal de også kunne regne med, at beslutningen ligger fast, lød det blandt andet fra transportminister Benny Engelbrecht, der godt er klar over, at alle ikke er lige begejstrede for den vedtagne linjeføring.

På vegne af arbejdsgruppen takkede Orla Nielsen for ministerens besøg, og gruppens medlemmer lagde ikke skjul på, at det første spadestik til den nye vej meget gerne må tages før 2031.

Vejprojektet ligger heller ikke stille frem til 2031. En VVM-undersøgelse skal være klar, så arbejdet kan gå i gang i 2031.

Ministeren understregede flere gange, at arbejdet går i gang i 2031, og hvis tidsplanen for andre planlagte projekter bliver rykket, så kigger man selvfølgelig på, om eksempelvis Viborgvej kan påbegyndes tidligere.

Inden ministeren kørte videre til et besøg i Randers Kommune, nåede han et stop på samkørselspladsen ved E45 ved Aarhus Nord, hvor Nils Borring holdt et kort oplæg om den trafikale situation i det område.

Nils Borring glæder sig over ministerens besøg:

– Det giver rigtig god mening at tage en tur rundt i landet og besigtige nogle af de steder, der indgår i infrastrukturplanen, da han på den måde får et endnu bedre indblik i nogle af de udfordringer, vi står med. Han får også mulighed for at møde nogle af de borgere, der brænder for området, og som på hver deres måde engagerer sig.

Kommentarer