Hammel

Hammel Neurocenter hjælper kommuner med specialiseret viden om hjerneskader

Foto: Jacob Ahlgreen Gram

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har igennem halvandet år tilbudt kommuner i Vestdanmark sparring om borgere med en erhvervet hjerneskade. Målet har været at stille Hammel Neurocenters højt specialiserede viden til rådighed for fagpersoner, der arbejder i kommunerne med rehabilitering af borgere, der har fået en hjerneskade.

På Regionshospitalet Hammel Neurocenter er de ansatte specialiseret i rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, og de modtager patienter til neurorehabilitering fra hele Vestdanmark. Hammel Neurocenter er et af de to steder, der i Danmark tilbyder rehabilitering på højeste niveau – også kaldet højt specialiseret niveau.

Igennem halvandet år har Hammel Neurocenter afprøvet et tilbud, hvor en udgående funktion har givet sparring til ansatte i vestdanske kommuner. Tilbuddet hedder “Udgående funktion” og har kørt som et projekt, der netop er afsluttet med gode resultater, der kan bruges til at udvikle samarbejdet om neurorehabilitering på tværs af sektorer. Projektets formål har været at udvikle kompetencerne blandt fagpersoner, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade i kommunalt regi.

Tilbuddet har bestået af sparring og rådgivning til kommunerne om behandling, genoptræning og rehabilitering af voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Kommunerne har kunnet få rådgivning i komplicerede problemstillinger, der udfordrer håndteringen, behandlingen eller rehabiliteringen af borgere.

Tilbuddet har løftet det kommunale kompetenceniveau

– De kommunalt ansatte har kunnet kontakte os om konkrete borgere, hvor de har haft brug for sparring og rådgivning til at hjælpe borgen bedst muligt. Det har for eksempel været sparring om udadreagerende adfærd eller dysfagi hos patienter med erhvervet hjerneskade, siger Jacob Ahlgreen Gram, der er projektleder og ledende ergoterapeut på Hammel Neurocenter.

– Ude i kommunerne kan der gå lang tid imellem, at de møder borgere, der for eksempel har dysfagi som følge af en erhvervet hjerneskade. Så det giver rigtig god mening, at de sparrer med os, så de kan hjælpe borgerne bedst muligt. Vores erfaringer og resultater viser, at vi er lykkes med at løfte kompetenceniveauet hos kommunalt personale, så det er vi naturligvis meget tilfredse og glade for, fortsætter Jacob Ahlgreen Gram. 

Andre eksempler på områder, hvor kommunerne har søgt sparring og rådgivning, er medicinering, netværk/pårørende og adfærdsproblemer/neuropædagogik.

Kompetent og meningsfuldt tilbud

Resultaterne fra projektet er meget positive. Hele 98 procent af de kommunalt ansatte har i evalueringen af tilbuddet svaret, at de fandt rådgivningen kompetent, og at de vil overveje at bruge det igen, hvis det bliver en permanent mulighed. Og 92 procent vil overveje at anvende den viden, de har fået igennem sparringen med neurocentrets fagfolk i andre forløb med borgere med erhvervet hjerneskade.

– Vi har udviklet og afprøvet en meget meningsfuld model for, hvordan vi på en let måde kan give sparring og rådgivning til vores kolleger inden for neurorehabilitering i kommunalt regi. Vores resultater viser, at vi er lykkes med at give kommunerne et supplement til de sparringsmuligheder, der allerede er i kommunerne i dag, lyder det fra Jacob Ahlgreen Gram, der fortsætter: 

– Vi oplevede, at kommunerne tog kontakt til os, når de løb tør for sparringsmuligheder hos dem selv i kommunen, hvor de har viden på både basal og specialiseret niveau. Så kontaktede de os for at få sparring og rådgivning på højt specialiseret niveau. Det er lykkes at udvikle en meningsfuld udgående funktion fra sygehus med højtspecialiseret funktion. Så på den måde er projektet blevet en succes, og vi ser frem til at se, hvordan vi kan bruge vores resultater og erfaringer fremadrettet.

Jacob Ahlgreen Gram forklarer, at det lykkedes at målrette tilbuddet til de enkelte kommuner. Der er nemlig forskel på behovet i de enkelte kommuner afhængig af, hvor stort et set op kommunen har inden for neurorehabilitering.

3 gange flere forløb end forventet

I løbet af de seneste halvandet år er der blevet til 31 aktive forløb, hvor fagfolk fra Hammel Neurocenter har givet sparring og rådgivning til kommunalt ansatte. Målet var at gennemføre 10 forløb, og derfor vækker det begejstring fra Hammel Neurocenters fagfolk, at det lykkes at gennemføre 3 gange flere forløb end forventet.

Forløbene har bestået af mellem 1 og 5 sessioner med sparring. De fleste af gangene er forløbene afsluttet efter 1,2 eller 3 sessioner. I alt har der været afviklet 61 sessioner i løbet af projektet.

De fleste forløb er foregået via telefon eller virtuelt møde på grund af coronasituationen. Men der har også været nogle sessioner, hvor fagfolk fra neurocentret har kørt ud til de ansatte i kommunerne for at sparre med dem der.

Ifølge projektleder Jacob Ahlgreen Gram har det igennem projektets forløb været kort vej fra kommunernes forespørgsel efter sparring til den konkrete session med sparring mellem Hammel Neurocenter og kommunerne fandt sted. På den måde har tilbuddet været fleksibelt, og de kommunalt ansatte har kunnet tage kontakt, når de stod midt i en situation med en borger, hvor der var brug for sparring.

“Projekt Udgående Funktion” er en del af Sundhedsstyrelsens puljeprojekt “Udgående funktion fra sygehus med højspecialiseret funktion i neurorehabilitering”. 

Kommentarer