Samfund

Enestående naturperle mellem Randers og Favrskov fredes

Lysnetbakken. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Det smukke bakkelandskab omkring Lysnet ved Randers er nu fredet. En afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at knap 100 hektar af dette unikke naturområde er sikret for fremtiden. Fredningen skal blandt andet sætte skub i naturpleje, der kan genskabe den imponerende udsigt fra bakkens top.

RANDERS/FAVRSKOV – Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at frede knap 100 hektar af den enestående Lysnetbakke på grænsen mellem Randers og Favrskov Kommune. Området byder på sjældne arter og store landskabelige værdier – herunder bakkens top, som er Danmarks niendehøjeste punkt.

Sagen, der har været otte år undervejs, startede i 2016, hvor Danmarks Naturfredningsforening foreslog fredningen. I 2019 blev en del af området så fredet af Fredningsnævnet, men sagen fortsatte i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som altså nu har endeligt afgjort fredningen som ender på 100 hektar.

Engang havde man fra bakketoppens 131 meter over havet en storslået udsigt horisonten rundt over en stor del af Midtjylland.  Men i dag giver et besøg på toppen af Lysnet ikke meget mening, hvis det er for udsigtens skyld. Toppen er nemlig groet helt til, og man kan derfor ikke se meget. Med den nye fredning kan der komme skub i en naturpleje, der kan genskabe den flotte udsigt og skabe grobund for lyskrævende planter.

Et af Danmarks mest særlige overdrev

Men det er ikke kun bakkens højde, der gør den til en naturperle uden lige. Lysnetbakken udgør et af de mest betydningsfulde overdrevsområder i Danmark, som hidtil ikke har været beskyttet gennem fredning, Natura 2000 eller offentligt ejerskab. Det er særligt bakkens geologiske og landskabelige karakter, samt dens rigdom af sjældne arter, der gør området unikt med hensyn til både natur og biodiversitet.

Lysnet er et sjældent eksempel på en dansk bakke, der, har overlevet sidste istid. Den ekstremt gamle bakke består hovedsageligt af ca. 50 millioner år gammelt ler fra tertiærtiden, som er blevet skubbet op af forrige istids gletsjere. På grund af disse forhold er Lysnet blevet udpeget som nationalt geologisk interesseområde.

– Fredningen af Lysnetbakken er en vigtig brik i naturbeskyttelsen i Danmark. Den giver mulighed for at gennemføre naturpleje, genskaber fantastiske udsigter og udlægger offentlige stier, som både vi og kommende generationer vil kunne glæde os over, siger Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Nyt stiforløb

Samtidig med fredningen planlægges der et nyt stiforløb, der vil give offentligheden bedre adgang til at opleve og nyde det smukke naturareal. Det prioriteres at skabe sammenhæng mellem Lysnetbakken og tilgrænsende naturområder, så besøgende kan nyde vandreture gennem dette unikke landskab.

Kommentarer